Үйлдвэрлэл

Металл болон хуванцар хана, хаалга, цонх үйлдвэрлэл. Шилэн багц үйлдвэрлэл. Хадаас үйлдвэрлэл.